Oturum Konuları

 
- 21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları
- Balkanlar'da Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri
- Yugoslavya'nın Parçalanması Sürecinde Güvenlik Bunalımı
- Balkanlar'da Azınlık Sorunları ve Etnik İhtilaflar
- Balkanlar'da Enerji Arz Güvenliği
- Balkanlar'da Göç Hareketleri
- Balkanlar'da Suç Örgütleri ve Suçlarla Mücadele
- Balkanlar'da Terörle Mücadele
- Dünya Güç Merkezleri ve Balkan Politikaları

- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Bölgesel İşbirliği Konseyi'nin Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Güney Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi'nin Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Birliği'nin Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında NATO'nun Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında AGİT'in Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Konseyi'nin Rolü
- Balkanlar'da Güvenliğin Sağlanmasında Türkiye'nin Rolü
- Balkanlar'da Çatışma Çözümünde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
- Balkanlar'da Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Olanakları
- Balkanlar'da Turizm İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Yatırım Olanakları
- Balkanlar'da Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri
- Balkanlar'da Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Ticareti
- Balkanlar'da Silahlanma
- Balkanlar’da Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması
- Balkanlar’da Bilim ve Teknolojik Gelişmeler
- Balkanlar’da Medya Sektörü ve Gelişmeleri
 
Yukarıda belirtilen konular hakkında tebliğ özetleri, en geç 4 Mart 2011 tarihine kadar canersancaktar@hotmail.com veya caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tebliği özetlerinin değerlendirilme sonuçlarının ilan edilmesi tarihi 15 Mart 2011’dir. Uygun bulunan tebliğlerin tam metinleri ise en geç 15 Nisan 2011 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.